Efektivní a profesionální školení vašich zaměstnanců

BEZPEČNOST PRÁCE

A POŽÁRNÍ OCHRANA

Úvod > Naše služby > Bezpečnost práce a požární ochrana

Školení BOZP

Zabezpečujeme veškerá  školení z bezpečnosti práce  jak základní tak i odborná školení pro obsluhu vyhrazených technických zařízení. Rozsah školení je vždy zpracována a upraven tak aby byl v souladu s místními podmínkami zákazníka.

Pravidelné kontroly pracovišť BOZP a PO

V rámci asitečních služeb provádíme pravidelné kontroly pracovišť. Z každé kontroly jsou písemné výstupy a fotodokumentce. Sledujeme i plnění odstraněných nedostatků a jsme nápomocni při jejích odstranění.

Účast při kontrolách ​státního dozoru

Jsme účastní při kontrolách ze strany statních kontrolních orgánů a to jak HZS, OIP tak hygienické stanice.

Školení požární ochrany

Zabezpečujeme školení požární ochrany i pro obsluhu vyhrazených technických zařízení. Rozsah školení je vždy zpracována a upraven tak aby byl v souladu s místními podmínkami zákazníka.

Zpracování dokumentace BOZP

Dokumentaci BOZP zpracováváme tzv. na míru společnosti. Zákazníkovi ji předáváme v tištěné  i elektronické podobě. Zpracování dokumentce je plně v souladu s požadavky právních norem. Zpracováváme i dokumentaci k technickým zařízením tzv. Místně provozní bezpečnostní predpis.

Zpracování dokumentace PO

Dokumentaci PO zpracováváme tzv. na míru společnosti.   Zákazníkovi ji předáváme v tištěné  i elektronické podobě. Zpracování dokumentce je v souladu s požadavky právních norem. Zpracováváme i grafické evakuační plány a i dokumentace zdolávání požáru.

Vstupní audit BOZP

Před převzetím firmy zabezpečíme a provedeme bezplatný audit firmy. Takto zjistíme v jakém stavu je dosavadní stav BOZP

a PO a to včetně dokladové dokumentace.

Poradenská činnost a asistenční služby

Komplexní služby obsahují  nepřetržitou poradenskou službu. A zajištění asistenčních služeb obsahují např.: účast při řešení pracovních úrazů, účast při kontrolách státního dozoru apod.

Školení obsluhy VZV

Provádíme základní školení obsluh manipulačních vozíků, dále pak i  pravidelné opakované školení obsluh manipulačních vozíků. Školení pro firmy provádíme v jejich prostorách a na firemních vozících.

Máte nějaké otázky? Kontaktujte nás.

<

Vybrané reference

<

Komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany

A: Na Vysoké II, 150 00 Praha 5

Telefon: +420 775 296 231

© 2016 Copyright by bsafety s.r.o. - All Rights Reserved.