Úvod > Novinky > Co dělat při pracovním úrazu?

Co dělat při pracovním úrazu?

7. LISTOPAD 2015

 

Co dělat při pracovním úrazu v pěti krocích

 

Zaměstnavatel je povinen vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech na pracovišti.

 

V případě, že je pracovní úraz s pracovní neschopností delší jak 3 kalendářní dny, je zaměstnavatel povinen vyhotovit záznam o úrazu viz. dokument níže a ten se odesílá nejpozději do 5 dne následujícího měsíce na spádový oblastní inspektorát práce a pojišťovnu zaměstnance.

 

Zaměstnavatel zasílá při pracovním úrazu záznam o úrazu také pojišťovně, u které je pro tento účel pojištěn. A to pro účely likvidace pojistných událostí z důvodu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

 

Úrazy s hospitalizací delší jak 5 kalendářních dní oznamuje zaměstnavatel neprodleně na spádový oblastní inspektorát práce.

Úrazy s podezřením na trestný čin ohlašuje zaměstnavatel bez zbytečného odkladu na Policii České republiky.

 

Máte nějaké otázky? Kontaktujte nás.

<

Vybrané reference

<

Komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany

A: Na Vysoké II, 150 00 Praha 5

Telefon: +420 775 296 231

© 2016 Copyright by bsafety s.r.o. - All Rights Reserved.