KONTROLY A REVIZE

TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Úvod > Naše služby > Kontroly a revize technických zařízení

Revize vyhrazených technických zařízení

Provádíme revize vyhrazených technických zařízení:

Revize plynových zařízení

Revize tlakových zařízení

Revize elektrických  zařízení včetně spotřebičů s pohyblivým přívodem

Kontroly a revize požárně bezpečnostních zařízení

V rámci požární ochrany provádíme revize a kontroly těchto požárně bezpečnostních zařízení:

Revize přenosných hasících přístrojů

Revize hydrantů

Kontroly požárních ucpávek

Kontroly nevyhrazených technických zařízení

Mimo vyhrazená technická provádíme i kontroly nevyhrazených technických zařízení.

Kontroly regálů

Kontroly žebříků

Revize zdvihacích zařízení

Kontroly požárních uzávěrů

Kontroly nouzového osvětlení

Kontroly požárních klapek

Máte nějaké otázky? Kontaktujte nás.

<

Vybrané reference

<

Komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany

A: Na Vysoké II, 150 00 Praha 5

Telefon: +420 775 296 231

© 2016 Copyright by bsafety s.r.o. - All Rights Reserved.