100% garance pokrytí rizik investora

KOORDINÁTOR BOZP

NA STAVENIŠTI

Úvod > Naše služby > Koordinátor BOZP na staveništi

Zpracování plánu BOZP
a ohlášení prací na OIP

Pro zadavatele stavby zpracujeme :

Plán BOZP v četně aktuálních pravních předpisů

Plan BOZP zpracovávame pro potřebu stavební dokumentace i  ve fázy realizace stavebního díla

Zpracujeme za investora Oznámení o zahájení prací a dle dohody odešleme na příslušný OIP

Kordinace prací v průběhu výstavby a pravidelné kontroly stavenistě

Koordinace aktuálních zhotovitelů na stavbě

Organizace kontrolních dnů na stavbě

Kontrola dokumentace zhotovitelů na stavbě.

Kontrola dodržování  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě

Pravidelné písemné výstupy z kontrolních dnů
vč. fotodokumentace

Spolupracujeme se stavebním dozorem pro zajištění bezpečnosti práce na staveništi

Vedení plánu BOZP

Po celou dobu trvání stavby vedeme Plán BOZP a zajišťujeme jeho aktualizace.

KDY JE TŘEBA KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI?

Ustanovení koordinátora BOZP na stavbě  upravuje § 15 zákona 309/2006 Sb. a to za podmínek:

a) Celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů,
ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den.

 b) Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů
v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

Máte nějaké otázky? Kontaktujte nás.

<

Vybrané reference

<

Komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany

A: Na Vysoké II, 150 00 Praha 5

Telefon: +420 775 296 231

© 2016 Copyright by bsafety s.r.o. - All Rights Reserved.